1. Bendrosios nuostatos.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau TAISYKLĖS) yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo (toliau - PIRKĖJAS) ir Pardavėjo (Giftstree-dovanumedis, toliau - Giftstree-dovanumedis) teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu–pardavimu Giftstree-dovanumedis internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą patvirtina, kad sutinka su šiomis TAISYKLĖMIS.
1.3. Sutartis tarp Giftstree-dovanumedis ir PIRKĖJO laikoma sudaryta nuo to momento, kai PIRKĖJAS internetinėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką "Pirkti".


2. Asmens duomenų apsauga.
2.1. Asmens duomenų apsaugos taisyklės, taikomos Giftstree-dovanumedis pateikti šio tinklapio skyriuje Privatumo politika.3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojimai.
3.1. Užsisakant prekes Giftstree-dovanumedis internetinėje parduotuvėje, PIRKĖJAS privalo pateikti pirkimo metu prašomus duomenis: vardą, pavardę, adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.

3.2. PIRKĖJAS įsipareigoja sumokėti Giftstree-dovanumedis sutartą sumą už užsakytas prekes, ir jas priimti.

3.3. PIRKĖJAS pirkimo formoje turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu pirkimo formoje PIRKĖJAS pateikia netikslius, melagingus arba klaidinančius duomenis, Giftstree-dovanumedis turi teisę anuliuoti PIRKĖJO užsakymą arba apriboti jo galimybes naudotis Giftstree-dovanumedis elektronine parduotuve.

3.4. Jeigu užsakymo vykdymo metu pasikeitė PIRKĖJO pirkimo formoje pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita Giftstree-dovanumedis pirkimo formoje nurodoma informacija), PIRKĖJAS privalo nedelsiant pateikti atnaujintus asmens duomenis.

3.5. Pirkėjas, pateikdamas užsakymą Giftstree-dovanumedis internetinėje parduotuvėje sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo TAISYKLĖMIS ir įsipareigoja laikytis jų ir nustatytų LR teisės aktų.4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.
4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas PIRKĖJUI tinkamai naudotis Giftstree-dovanumedis internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

4.2. Jei PIRKĖJAS bando pakenkti internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Giftstree-dovanumedis turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti PIRKĖJO galimybę naudotis internetine parduotuve.

4.3. Giftstree-dovanumedis įsipareigoja gerbti PIRKĖJO privatumo teisę į PIRKĖJO priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą pirkimo formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus šio tinklapio skiltyje Privatumo politika.

4.4. Giftstree-dovanumedis įsipareigoja pristatyti PIRKĖJO užsakytas prekes PIRKĖJO nurodytu adresu.

4.5. Giftstree-dovanumedis gali vienašališkai pakeisti šių TAISYKLIŲ sąlygas. Jei PIRKĖJAS po šių sąlygų pasikeitimų naudojasi Giftstree-dovanumedis internetinės parduotuvės paslaugomis, laikoma, kad PIRKĖJAS sutiko su TAISYKLIŲ pakeitimu.5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai.
5.1. Visos prekių kainos Giftstree-dovanumedis internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais.

5.2. Pasirinkus apmokėjimą pavedimu PIRKĖJAS įsipareigoja sumokėti už užsakytas prekes per 2 (dvi) kalendorines dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Prekės siuntimui pradedamos ruošti tik gavus apmokėjimą.
5.3. PIRKĖJUI neįvykdžius mokėjimo per 2 kalendorines dienas, užsakymas anuliuojamas.

5.4. Jeigu užsakoma prekė, kurios užsakymo metų nėra sandėlyje arba pirkimo formoje, langelyje "Pastabos" PIRKĖJAS prašo pagaminti nestandartinį (nestandartinių dydžių, spalvų, spalvų derinių, piešinių, dekoro, komplektacijos ir pan.) gaminį, tai reiškia, kad prekė po užsakymo yra gaminama. Tai užtrunka 5-7 darbo dienų. Nestandartinių gaminių gamybos terminas pradėdamas skaičiuoti tik suderinus ir PIRKĖJUI patvirtinus gaminio dydį, spalvą, spalvų derinį, piešinius, dekorą, komplektaciją ir pan. Apie tikslesnį terminą PIRKĖJAS informuojamas jo nurodytais el. paštu arba telefonu.

Papildoma informacija dėl užsakymų apmokėjimo sąlygų pateikiama šios svetainės skyriuje Apmokėjimas ir pristatymas.


6. Prekių pristatymas.
6.1. PIRKĖJAS įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.2. PIRKĖJAS įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei PIRKĖJAS prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, PIRKĖJAS neturi teisės reikšti pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Gavus apmokėjimą, prekės PIRKĖJUI išsiunčiamos per 2 darbo dienas.
6.4. Visais atvejais Giftstree-dovanumedis atleidžiama nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų nesilaikymą, jeigu prekės PIRKĖJUI nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl PIRKĖJO kaltės arba dėl nuo Giftstree-dovanumedis nepriklausančių aplinkybių.

6.5. PIRKĖJAS privalo nedelsiant informuoti Giftstree-dovanumedis, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis arba komplektacija.

6.6. PIRKĖJAS privalo el. paštu [email protected] pateikti pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas.

 Papildoma informacija dėl prekių pristatymo ir siuntimo sąlygų pateikiama šios svetainės skyriuje Apmokėjimas ir pristatymas.

 

7. Prekių grąžinimas.
7.1. PIRKĖJAS turi teisę grąžinti įsigytą prekę per 14 dienų nuo prekės gavimo dienos.
7.2. PIRKĖJAS gali grąžinti arba prašyti pakeisti brokuotą arba siuntimo metų pažeistą gaminį. Prieš grąžinant arba keičiant prekes būtina susisiekti su Giftstree-dovanumedis ir pateikti 6.6 punkte nurodytas nuotraukas. Prekių grąžinimas arba keitimas galimas tik el. paštu gavus iš Giftstree-dovanumedis patvirtinimą dėl prekių grąžinimo arba keitimo.

7.3. Grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas grąžinant nekokybiškas prekes).
7.4. Grąžinamos prekės turi būti PIRKĖJO nesugadintos.
7.5. Grąžinamos prekės turi būti nepraradusios prekinės išvaizdos (neišpakuotos – nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiškos prekės). Prekės gali būti grąžinamos tik jei nebuvo naudojamos.
7.6. Grąžinamos prekės turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo išsiųstos Pirkėjui.
7.7. Grąžinant prekes būtina pateikti jų įsigijimo dokumentą.
7.8. Dėl gražinamų prekių išsiuntimo sąlygų PIRKĖJAS turi kreiptis į Giftstree-dovanumedis svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.


8. Prekių kokybė, garantijos.
8.1. Visi Giftstree-dovanumedis internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

8.2. Parduotuvėje pavaizduoti prekių kiekiai nuotraukose ne visada susiję su prekės kaina – prekių gali būti pavaizduota daugiau nei vieno vieneto kaina. Matavimo vienetai nurodyti prekės aprašyme.
8.3. Prekių spalvos nuotraukose priklauso nuo PIRKĖJO monitoriaus nustatymų, todėl reali prekės spalva gali skirtis nuo nuotraukoje matomos spalvos.
8.4. IGiftstree-dovanumedis internetinėje parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama 1 metų garantija.9. Rinkodara ir informacija.
9.1. Giftstree-dovanumedis savo internetinėje parduotuvėje savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas.

9.2. Giftstree-dovanumedis turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja nuo jų pakeitimo ar panaikinimo momento.

9.3. Giftstree-dovanumedis pranešimus PIRKĖJUI siunčia PIRKĖJO pirkimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

9.4. PIRKĖJAS visus pranešimus ir klausimus siunčia Giftstree-dovanumedis svetainės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktais.
9.5. Giftstree-dovanumedis neatsako jei PIRKĖJAS negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų, žinutėms patenkant į SPAM (šlamšto) katalogą, ar dėl PIRKĖJO neteisingai nurodytų duomenų.10. Baigiamosios nuostatos.
10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Šioms taisyklėms yra taikoma LR teisė. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Krepšelis

Krepšelis tuščias.